Proiectul de lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere aprobat în lectura a doua

Proiectul de lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere, elaborat de Serviciul de Informații și Securitate, a fost aprobat astăzi, 19 mai 2022, de Parlamentul Republicii Moldova în a doua lectură.

Având în vedere aspirațiile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, fapt care implică și armonizarea legislației naționale, unul din obiectivele legii constă în alinierea legislației naționale în domeniu la normele europene, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

De asemenea, punerea în aplicare a legii va impulsiona dezvoltarea serviciilor electronice existente la moment, precum și va reglementa noi servicii aferente semnăturii electronice, care la moment nu se regăsesc în legislația națională, dar care sunt solicitate atât de mediul de afaceri, cât și de către cetățeni, cum ar fi: identificarea electronică, sigiliile electronice, mărcile temporale electronice, certificatele de securitate pentru pagini web.

Menționăm că noua lege va intra în vigoare la expirarea a 6 luni din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, moment din care Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic va fi abrogată.
 
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în conformitate cu atribuțiile sale funcționale și de comun cu autoritățile publice abilitate (Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și Agenția de Guvernare Electronică), continuă să realizeze acțiuni concrete în vederea asigurării transformării digitale și promovării unor servicii electronice utile și cu un nivel ridicat de securitate.