Informativă

Informativă

În conformitate cu art.8 din Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 753-XIV  din  23.12.1999, activitatea informativă este orientată în direcția culegerii datelor și informațiilor relevante pentru securitatea națională, în vederea asigurării unei baze decizionale pentru beneficiarii legali.

 

Pentru a atinge obiectivele pe acest palier sunt desfășurate operațiuni pentru apărarea și promovarea intereselor Republicii Moldova.

 

Misiunea constă în realizarea unui sistem complex de activități menite să identifice, la etapa timpurie, pericolele și riscurile de securitate națională raportate la amenințările actuale.

 

Informațiile obținute sunt integrate în analize de intelligence cu referire la evaluarea strategică a mediului de securitate generat de efectele globalizării și cele aferente, în vederea consolidării profilului Republicii Moldova de contribuitor la asigurarea securității regionale și internaționale.