Elaborarea politicii de stat în domeniul semnăturii electronice

Elaborarea politicii de stat în domeniul semnăturii electronice

Cadrul normativ

 1. Legea nr.91 din 29.05.2014 privind semnătură electronică şi documentul electronic

 2. Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 5 septembrie 2005 cu privire la la prestatorii de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice

 3. Regulamentul privind ordinea de aplicare a semnăturii electronice în documentele electronice ale autorităţilor publice

 4. Regulamentul privind acreditarea prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice, Condiţiile speciale de activitate a prestatorilor de servicii de certificare a cheilor publice, Regulamentul prestatorului de servicii de certificare de nivel superiorNormele tehnice în domeniul semnăturii electronice

 5. Normele tehnice în domeniul semnăturii electronice

 6. Regulamentul de soluţionare a situaţiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii electronice

 

 

Modele de documente

 1. Modelul cererii de certificare a cheii publice

 2. Modelul cererii de certificare a cheii publice sub formă de document electronic

 3. Modelul cererii de suspendare a valabilităţii certificatului cheii publice a prestatorului de servicii de certificare

 4. Modelul cererii de restabilire a valabilităţii certificatului cheii publice a prestatorului de servicii de certificare

 5. Modelul cererii de revocare a certificatului cheii publice a prestatorului de servicii de certificare

 6. Modelul cererii de confirmare a autenticităţii şi valabilităţii certificatului cheii publice a prestatorului de servicii de certificare