Efectuarea acreditării prestatorilor de servicii de certificare şi asigurarea ţinerii, actualizării şi accesului public la datele Registrului de evidenţă a prestatorilor de servicii de certificare

Efectuarea acreditării prestatorilor de servicii de certificare şi asigurarea ţinerii, actualizării şi accesului public la datele Registrului de evidenţă a prestatorilor de servicii de certificare

Prestatorul de servicii de certificare de nivel superior

 

Denumirea autorităţii publice/ Denumirea prestatorului de servicii de certificare

Sursa certificatului

Certificatele cheilor publice eliberate

Adresă juridică

Contacte

Serviciul de Informaţii şi Securitate

http://pki.sis.md

 

RootCA SIS 2

RootCA SIS 1

Republica Moldova mun. Chişinău, MD-2033, bd. Ştefan cel Mare 166.

http://sis.md

http://pki.sis.md

sis@sis.md

pki@sis.md

 

 

Prestatorii de servicii de certificare acreditaţi

 

Denumirea autorităţii publice/ Denumirea prestatorului de servicii de certificare

Sursa certificatului

Certificatele cheilor publice eliberate

Adresă juridică

Contacte

Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației  și Securitate Cibernetică”

https://pki.sis.md

 

https://pki.sis.md

Republica Moldova, mun. Chişinău, MD-2033, Piaţa Mării Adunări Naţionale, 1

stisc@stisc.gov.md

itsec@itsec.gov.md

https://pki.cts.md/

https://stisc.gov.md