60 de percheziții efectuate în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte

Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu Procuratura Anticorupție, Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI (SPIA al MAI) și Centrul Național Anticorupție (CNA) au efectuate 60 de percheziții la domiciliile, birourile de serviciu, automobilele foștilor și actualilor angajați ai Agenției Servicii Publice, cât și la persoane fizice și sediilor unor companii, vizate în cadrul cauzei penale privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte.

 

Menționăm că, urmărirea penală pe acest caz, a fost pornită, în urma valorificării informațiilor SIS, la 22 octombrie 2021 de către Procuratura Generală, pe faptul abuzului de serviciu, săvârșit din interes material (art.327 alin.(2) din Codul penal), de către factorii de decizie din cadrul Agenției Servicii Publice. Ulterior, la 05 aprilie 2022, Procuratura Anticorupție a mai pornit o cauză penală pe faptul abuzului de serviciu, săvârșit în interesul unui grup criminal organizat (art.327 alin.(3) din Codul penal). Aceste cauze penale au fost conexate într-o procedură unică.

 

În fapt, persoane publice din cadrul Agenției Servicii Publice, entitate succesoare a Î.S. „CRIS REGISTRU”, sunt bănuite că, în perioada 2013-2021, executând indicațiile altor persoane care făceau parte din cadrul unui grup criminal, organizat, creat și condus de o persoană publică, au elaborat și pus în aplicare o schemă de achiziționare frauduloasă a sistemului automatizat de producere și personalizare a documentelor, precum și de achiziționare a blanchetelor cu tehnologii pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate.

 

Astfel, membrii grupului de lucru pe achiziții din cadrul Î.S. „CRIS REGISTRU”, executând indicațiile parvenite de la alte persoane implicate pe dosar, abuzând de atribuțiile lor funcționale care le reveneau potrivit actelor normative care le reglementau activitatea, au încheiat contracte de prestări servicii și ulterior contracte și acorduri adiționale frauduloase. Acestea erau perfectate contrar actelor normative în vigoare, fără petrecerea procedurii de achiziții, în scopul favorizării unui agent economic concret și beneficierii de unele plăți introduse abuziv spre achitare după încheierea contractului inițial. Realizarea schemei criminale a dus la majorarea taxei pentru pașapoarte, buletine de identitate, permise de conducere și alte produse eliberate de instituția respectivă, bani care erau suportați de fiecare cetățean care beneficia de aceste acte.

 

Totodată, făptașii sunt bănuiți că, ulterior au majorat nejustificat cantitatea și suma contractului pentru achiziționarea blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare, fapt ce a prejudiciat interesele Î.S. „CRIS REGISTRU” și ulterior ASP, cu suma totală de aproximativ 26 milioane euro, echivalentul a peste 500 milioane lei statului, bani de care a beneficiat grupul criminal organizat ceea ce reprezintă daune în proporții deosebit de mari.

 

Remarcăm că, în rezultatul perchezițiilor efectuate, au fost ridicate documente, înscrisuri de ciornă, blocuri de sistem de la computere, alte suporturi electronice cum ar fi carduri flash, hard discuri, precum și telefoane mobile etc., care urmează să fie examinate și apreciate în cumul cu alte probe administrate în cadrul investigațiilor penale realizate pe caz.

 

În rezultatul acțiunilor de urmărire penală, au fost reținute și audiate 13 persoane, acestea fiind plasate în izolatorul de detenție preventivă al CNA și DP Chișinău.

 

În perioada imediat proximă, urmează să fie înaintate acte de acuzare persoanelor reținute și să se aprecieze asupra oportunității aplicării măsurilor preventive în privința acestora.

 

Precizăm că, aceste constatări, în cadrul acestui dosar, au putut fi obținute datorită eforturilor comune depuse de grupul de urmărire penală constituit din procurori ai Procuraturii Anticorupție și ofițeri SIS și SPIA, cu suportul Agenției Servicii Publice și Serviciului pentru Combaterea Spălării Banilor.

 

Notă:

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.