User menu

Monografia "Infracţiuni cu caracter terorist, infracţiuni conexe terorismului şi unele infracţiuni cu caracter de terorizare"

Lucrarea este realizată de un colectiv de autori, constituit din cadre ale INIS, ofiţeri operativi ai SIS, titulari ai altor instituţii de învăţămînt superior din RM. În prezenta monografie este întreprinsă o cercetare complexă a fenomenului terorist, a infracţiunilor conexe terorismului şi a unor infracţiuni cu caracter de terorizare, precum şi aspectelor de drept comparat în domeniul contracarării terorismului.

 

Monografia este recomandată spre publicare de Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate şi Senatul Universităţii de Studii Europene din Moldova şi poate fi găsită  la Biblioteca Naţională, Biblioteca Publică de Drept, Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova.