User menu

Mesajul Preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae TIMOFTI, adresat colaboratorilor SIS

Domnilor Ofiţeri, Subofiţeri şi Angajaţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Stimaţi Veterani,

 

Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări cu prilejul Zilei lucrătorilor din organele securităţii statului.

 

Specificul activităţii pe care o desfăşuraţi impune din partea Dumneavoastră să manifestaţi, zi de zi, devotament şi dedicaţie intereselor supreme ale statului, înalt profesionalism şi calităţi morale deosebite.

 

Anume aceste calităţi trebuie să Vă călăuzească şi în continuare în activitatea pe care o prestaţi şi care se diversifică, practic, zilnic.

 

Serviciul de Informaţii şi Securitate este unul din pilonii de bază ai sistemului de asigurare a securităţii statului, de aceea şi aşteptările faţă de această structură sunt mari. Sunt ferm convins de capacitatea instituţiei de a-şi respecta obiectivele legal stabilite şi de a se moderniza conform rigorilor timpului, de a garanta cetăţenilor noştri securitate, de a riposta oricăror încercări de periclitare majoră a statului.

 

Cel mai important lucru pe care doresc să-l promovaţi este acela ca Serviciul, fiind un organ specializat în domeniul securităţii de stat, să-şi desfăşoare activitatea conform principiilor legalităţii, respectului drepturilor şi libertăţilor omului, umanităţii, oportunităţii, conspiraţiei şi să aibă, şi pe viitor un rol deosebit şi o poziţie fermă în apărarea intereselor naţionale, a independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova.

 

În această zi deosebită, Vă exprim întreaga mea recunoştinţă şi tot respectul pentru munca Dumneavoastră atît de necesară fiecăruia dintre noi şi întregii societăţi, pentru demnitatea, disciplina şi spiritul de abnegaţie de care aţi dat dovadă în aceşti ani, urîndu-Vă tuturor multă sănătate, fericire, prosperitate şi noi realizări şi succese pe plan profesional şi personal.

 

Cu deosebită consideraţie,

Nicolae TIMOFTI,

Preşedintele Republicii Moldova

Chişinău,