User menu

Interviu cu Iulian Caraman, şeful Centrului Antiterorist al SIS

  •       Ce măsuri se întreprind în Republica Moldova pentru a evita un eventual atac terorist?

La nivel naţional Serviciul de Informaţii şi Securitate este acea autoritate care desfăşoară nemijlocit şi în mod continuu măsuri de prevenire, depistare şi contracarare a manifestărilor teroriste.

Totodată, pe acest palier suntem sprijiniţi şi de alte autorităţi (PG, MAI, MA, MAEIE, MJ, etc.)

În contextul tragicelor evenimente din Franţa, Serviciul a intensificat interacţiunea cu serviciile de inteligenţă partenere (atât din Est, cât şi din Vest), în cadrul căreia se efectuează schimbul permanent de date şi informaţii operative cu privire la entităţi ce ar putea avea tangenţă la acţiuni teroriste, analize de risc pe situaţia de securitate în regiune, potenţialii factori de destabilizare, evenimente, fenomene, ş.a.

Pe plan naţional este asigurată interacţiunea Serviciului cu toate structurile de forţă, se efectuează monitorizarea mediilor de risc terorist, desfăşurându-se şi alte măsuri specifice la frontiera ţării, la obiectivele de importanţă strategică şi de aglomeraţie întru menţinerea unui grad de risc terorist cât mai diminuat.

     Serviciul de Informaţii şi Securitate a elaborat şi un nou proiect de lege cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului, aflat în proces de coordonare cu instituţiile de resort, care va consolida sistemul naţional antiterorist

  •       Cât de vulnerabilă este ţara noastră în faţa unui atentat terorist?

Evaluările şi analizele efectuate de Serviciu denotă faptul că ţara noastră nu este privită în calitate de ţintă pentru comiterea atacurilor teroriste. Totodată, contextul regional de securitate plasează Republica Moldova într-un cadru de risc cu potenţial de ascendenţă în aspect terorist

Ultimele evenimente ne demonstrează, că actualmente, nici o ţară din lume nu poate fi asigurată împotriva unor manifestări cu tentă teroristă. Fluxurile de refugiaţi din zonele de conflicte, activizarea entităţilor teroriste, manifestată prin comiterea unor atentate de rezonanţă în diverse regiuni ale lumii, intensificarea acţiunilor de recrutare a noilor membri şi propagare prin intermediul reţelei Internet a ideologiilor radicale, reprezentă o provocare majoră la adresa securităţii regionale.

Toate acestea ne impun să fim tot mai vigilenţi şi să întreprindem de urgenţă măsuri adecvate de prevenire.

  •       Cât de des în Republica Moldova au loc tentative de a efectua atacuri teroriste?

Putem constata, că pînă la ziua de azi pe teritoriul ţării nu au fost fixate tentative de a comite acte teroriste. Totodată avem un număr mare de cazuri a aşa-numitului „terorism telefonic” sau comunicarea mincinoasă cu bună ştiinţă despre actul de terorism. Organele de drept au constatat de fiecare dată, că fiecare sunet a fost o alarmă falsă. Autorii acestor sunete au fost identificaţi şi atraşi la răspundere.

Menţionăm, că legislaţia naţională prevede că comunicarea mincinoasă cu bună ştiinţă despre actul de terorism se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

În majoritatea cazurilor, cei care alarmează nejustificat autorităţile sunt persoane, care doresc să-şi facă publicitate, să glumească, să dea peste cap activitatea unei instituţii sau au dereglări psihice.

  •      Vă mulţumesc.

 

 

Interviul a fost realizat de reporterul Televiziunii Publice „Moldova 1”,

Cristina Gavrilenco şi difuzat la Programul informativ „Mesager”

La data de 18.11.2015.