User menu

Vizită de documentare la Serviciul de Informaţii şi Securitate

La data de 03 octombrie 2012, membrii Comisiei Naţionale pentru elaborarea Strategiei de modernizare a SIS al RM au efectuat o vizită de documentare la Serviciul de Informaţii şi Securitate. Întrunirea a avut drept scop familiarizarea cu principalele segmente de activitate funcţională în vederea fundamentării propunerilor şi sugestiilor pe marginea proiectului de Strategie.

 

Dl Valentin DEDIU, vicepreşedintele Comisiei, director adjunct al SIS, a relatat membrilor Comisiei despre domeniile de activitate ale instituţiei, particularităţile derulării procesului de asigurare a securităţii statului, evoluţiile ameninţărilor şi riscurilor de securitate, menţionînd obligativitatea modificărilor conceptuale, strategice, tactice şi de management instituţional.

 

In cadrul vizitei s-a efectuat un schimb de opinii cu privire la oportunitatea şi  provocările în procesul de modernizarea a SIS, precum: asigurarea independenţei operaţionale în activitate, eficientizarea capacităţilor instituţionale, responsabilizarea şi deschiderea către societate a Serviciului etc.

 

De asemenea, dl DEDIU a reiterat că realizarea obiectivelor preconizate are drept finalitate consolidarea SIS ca serviciu de inteligenţă fiabil, competent şi eficient, în raport cu ameninţările existente şi riscurile posibile pentru securitatea Republicii Moldova, cu scopul de a garanta protecţia intereselor vitale ale cetăţeanului.

 

05 octombrie 2012