User menu

Şedinţa de lucru a Comisiei Naţionale pentru elaborarea Strategiei de modernizare a SIS

La 19 octombrie curent, sub preşedinţia dlui Alexei BARBĂNEAGRĂ, secretar al Consiliului Suprem de Securitate, a avut loc şedinţa de lucru a Comisiei Naţionale pentru elaborarea Strategiei de modernizare a Serviciului de Informaţii şi Securitate.

 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului Strategiei, membrii Comisiei au reiterat imperativul delimitării rolului-cheie a Serviciului în asigurarea securităţii naţionale, precum şi preluării experienţei pozitive a altor servicii speciale, în vederea  eliminării disfuncţiilor în activitatea instituţională şi racordării ei la rigorile structurilor informative moderne.

 

De asemenea, a fost aprobat Planul de activitate al Comisiei Naţionale, menţionîndu-se necesitatea definitivării Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de modernizare a SIS.

 

Participanţii au trecut în revistă rezultatele vizitei de documentare la Serviciu, fiind înaintate propuneri şi sugestii consolidate vizavi de conţinutul Strategiei, reieşind din principalele segmente de activitate funcţională. Pe această cale, membrii Comisei Naţionale şi-au exprimat unanim poziţia de a continua consultările cu factorii abilitaţi şi experţii din domeniu, inclusiv din rîndul societăţii civile.

 

23 octombrie 2012