User menu

Şedinţa lărgită a Colegiului SIS

Vineri, 18 octombrie curent, a avut loc şedinţa lărgită a Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. În cadrul reuniunii menţionate, a fost audiat şi supus dezbaterilor raportul privind mersul realizării „Strategiei de management şi dezvoltare a resurselor umane” ale SIS. Membrii Colegiului au notat că implementarea unui management eficient al resurselor umane, îndeosebi în contextul reformei Serviciului de Informaţii şi Securitate, condiţionează profesionalizarea activităţilor instituţionale, schimbarea valorilor şi modului de acţiune a personalului criptic şi scriptic angajat, precum şi dezvoltarea unor aptitudini de gestionare a efectivului – caracteristice serviciilor speciale moderne.

 

Concluziile, rezultate din analiza multilateral desfăşurată, la care s-au adăugat, de asemenea, evaluările efectuate anterior, au permis relevarea atât a aspectelor ce dau forţă şi coerenţă mecanismului existent, cât şi a neajunsurilor pe care managementul resurselor umane îl înregistrează la etapa actuală.

 

În intervenţia concluzivă la discuţiile cu caracter tematic-oportun, dl Mihai BALAN, director al SIS, preşedintele Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate, a reiterat necesitatea schimbărilor profunde în managementul resurselor umane, implementării fără echivoc a unor noi abordări, inclusiv în toate domeniile de activitate. În acest sens, conducătorul Instituţiei a subliniat importanţa primordială a „politicii resurselor umane” care, în contextul Strategiei de reformare a Serviciului, precum şi al Planului de Acţiuni pentru anii 2014 – 2018 de implementare a acesteia (documente aprobate prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 10 octombrie 2013), va avea în vedere atragerea de specialişti consacraţi în cele mai diverse domenii: de la analiză strategică operaţională la analiză integrată. Totodată, preşedintele Colegiului SIS – dl Mihai BALAN, a punctat preocuparea majoră a Serviciului, care „trebuie să fie axată pe capacităţi funcţionale şi operaţionale consolidate ale ofiţerilor de informaţii şi securitate – rolul cărora este decisiv în procesul reformator al Serviciului”.   

 

Partea consistentă a obiectivului trasat este formarea, în domeniul intelligence, a angajaţilor SIS eminamente în cadru Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” (INIS). Membrii Colegiului SIS au exprimat opinie consensuală referitor la viitorul acestei instituţii speciale de formare profesională a efectivului Serviciului. Astfel, părerea unanimă rezidă în faptul că, INIS urmează să „dobândească rolul de garant al performanţelor individuale şi colective ale viitorilor ofiţeri de informaţii”– principiul de bază al cărora se va manifesta în exercitarea cu onestitate şi profesionalism desăvârşit misiunea de protejare şi promovare, prin mijloace specifice, a intereselor naţionale.

 

În decizia reuniunii, s-a determinat direcţiile prioritare de activitate ale subunităţilor de profil ale Serviciului, care, în perioada imediat proximă, vor întreprinde complexitatea măsurilor ce se impun – în vederea realizării procesului de asigurare durabilă cu cadre înalt calificate, implicit promovării în domeniu a unor politici reformatoare şi coerente, pentru obţinerea unui randament deplin al activităţii instituţionale.

 

„21” octombrie 2013