User menu

Şedinţa Comisiei Naţionale pentru elaborarea Strategiei de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Astăzi, sub preşedinţia dlui Alexei BARBĂNEAGRĂ, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate, a avut loc şedinţa de lucru a Comisiei Naţionale pentru elaborarea Strategiei de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, creată prin Decret prezidenţial la 14 septembrie 2012. Reuniunea a întrunit membrii Comisiei menţionate, din componenţa căreia fac parte reprezentanţi ai ministerelor, autorităţilor administrative centrale, precum şi exponenţi consacraţi  ai societăţii civile, experţi în probleme de securitate. 

 

În debutul şedinţei, preşedintele Comisiei Naţionale dl Alexei BARBĂNEAGRĂ a accentuat importanţa definitivării documentelor strategice elaborate pentru sectorul securităţii naţionale în întregime.

 

Prezentând Comisiei Naţionale pentru examinare şi aprobare pachetul de documente programatice - proiectul Strategiei de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, precum şi proiectul Planului de Acţiuni pentru anii 2013- 2017 - vicepreşedintele Comisiei, dl Mihai BALAN director al SIS, a remarcat că transformarea instituţională este destinată sporirii capabilităţilor de inteligenţă şi operaţionale ale Serviciului, în vederea cunoaşterii şi acţionării adecvate într-un mediu de securitate extrem de dinamic. Parcursul reformator a demarat - de facto - prin schimbarea mecanismelor şi proceselor interne, constituind, totodată, o realizare profesională evidentă pentru efectivul instituţiei

 

Fiind elaborat de SIS, prin efort intelectual comun cu membrii Comisiei Naţionale şi societatea civilă, proiectul Strategiei de reformare a inclus recomandările ministerelor şi instituţiilor de stat ale Republicii Moldova, experţilor în domeniul de securitate, precum şi serviciilor partenere de informaţii a ţărilor din Uniunea Europeană.

 

În raportul prezentat Comisiei, directorul SIS s-a expus pe marginea importanţei responsabilizării Serviciului şi asigurării controlul democratic asupra activităţii instituţiei. Drept confirmare a acestui deziderat a fost specificat elementul de noutate, care se regăseşte în actuala variantă a Strategiei şi a Planului de Acţiuni, şi anume - controlul parlamentar mai riguros, precum şi celui din partea societăţii civile.

 

Urmare dezbaterilor conceptuale relativ la cele două documente programatice ce vizează procesul de reformare a SIS, - membrii Comisiei Naţionale au identificat etapele pe care le va parcurge Serviciul de Informaţii şi Securitate în viitor pentru transformarea sa într-o organizaţie mai uşor adaptabilă, puternic debirocratizată, cu o capacitate sporită de asigurare de cunoaştere pentru stat şi pentru cetăţean.

 

La acest capitol, dl Nicolae CHIRTOACĂ, directorul Institutului de Studii Strategice, membru al Comisiei, a menţionat că cea mai mare provocare pentru întreg sectorul naţional de securitate este afirmarea Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova în calitatea sa de instituţie din avangarda reformistă a acestui domeniu - ce prefigurează priorităţi incontestabile: necesitatea ajustării la normele juridice democratice, evaluarea riscurilor şi ameninţărilor, asigurarea gradului de transparenţă care nu aduce prejudiciu secretului de stat, educarea unei culturi civice în vederea conştientizării rolului şi rostului SIS, evitarea stereotipurilor depăşite de timp.

 

La rândul său, dl Viorel CIBOTARU, director al Institutului European de Studii Politice, membru al Comisiei, a  subliniat că proiectele Strategiei de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, precum şi Planului Acţiuni de implementare graduală a acesteia - prezentate în întregime astăzi Comisiei Naţionale - denotă vectorul  strategic în activitatea instituţiei, o deschidere şi mai mare către partenerii din cadrul Uniunii Europene, precum şi multiple aspecte ce ţin de schimbarea algoritmului de gândire şi de acţiune a ofiţerului de informaţii.

 

De notat că propuneri fundamentate referitor la ajustarea unor prevederi relevante din proiectul Strategiei de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova au fost enunţate şi de alţi membri ai Comisiei Naţionale, în special - dl Anatol ŢĂRANU, director al Centrului de cercetări strategice şi consultanţă politică „Politicon”, precum şi dl Iurie PÎNTEA, director de program în cadrul Institutului de Politici Publice. Cu raţionamente distincte şi abordări complexe vizavi de îmbunătăţirea conţinutului programatic al celor două documente, supuse dezbaterilor, au intervenit - dl Dorin RECEAN, ministrul Afacerilor Interne, dl Andrei POPOV, viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dl Viorel CHETRARU, director al Centrului Naţional Anticorupţie, prezenţi la lucrările şedinţei.

 

Un aspect separat, exteriorizat în cadrul reuniunii, a fost axat pe redenumirea Serviciului de Informaţii şi Securitate. Acest lucru presupune excluderea cuvântului „securitate” din actuala denumire a Serviciului – stare care presupune adevărata reorganizare a SIS, - ceea ce va însemna, de fapt, redenumirea din „Serviciul de Informaţii şi Securitate” în „Serviciul Naţional de Informaţii”. În acest sens, dl director Mihai BALAN a explicat că este vorba de un pas fundamental: trecerea de la o concepţie represivă în trecut la una bazată pe definirea conceptului modern de intelligence, care presupune preponderent dobândirea, culegerea, procesarea, analiza şi planificarea strategică a produsului informativ destinat decidenţilor supremi ai statului, inclusiv instituţiilor naţionale de resort, - pentru a fi valorificat conform interesului naţional de securitate.

 

19 martie 2013