User menu

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Strategia de reformare a SIS

Joi, 10 octombrie curent, pentru prima dată, de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Parlamentul ţării a examinat şi aprobat Strategia de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate, precum şi Planul de Acţiuni pentru anii 2014 – 2018 de implementare a acesteia. Documentele de politici, vizate, au fost elaborate printr-un efort intelectual comun – gândit de la bun început să se adreseze nu doar factorilor supremi de decizie sau instituţiilor statului, ci şi publicului larg. De asemenea, au fost luate în considerare opiniile şi recomandările Consiliului Suprem de Securitate, ministerelor şi autorităţilor naţionale de resort, implicit transferul de expertiză din partea serviciilor partenere de informaţii ale diverselor ţări.     

 

În alocuţiunea de prezentare plenului Forului legislativ al ţării a proiectului Strategiei, directorul Mihai BALAN a specificat că reforma Serviciului de Informaţii şi Securitate, este o problemă de stringentă actualitate, pe motiv că „exclusiv prin reforme se va reuşi reprezentarea de către această importantă Instituţie, care aparţine statului, a capacităţii de a fi un Serviciu de informaţii şi contrainformaţii clasic.

 

„Strategia de reformare şi Planul de Acţiuni sunt documentele prin care se propune reorganizarea activităţii generale de informaţii şi contrainformaţii, precum şi organizarea pe baze noi a statutului ofiţerului de informaţii şi securitate. Concomitent, documentele menţionate vizează adaptarea legislaţiei din domeniu la rigorile timpului prezent, generate de racordarea ţării noastre la standardele Uniunii Europene” – a remarcat directorul SIS.

           

Deopotrivă, dl BALAN a atras atenţia deputaţilor în Parlamentul Republicii Moldova referitor la concentrarea, în procesul de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate, pe „formarea profesională a efectivului dezvoltând conceptul modern privind managementul cunoaşterii, bazat pe o infrastructură informaţională integrată, fiabilă şi eficientă”. Obiectivul enunţat este destinat valorificării într-un cadru nou a atribuţiilor ofiţerului de informaţii, asigurării demnităţii profesionale şi statutului elitist pe care îl merită nu doar în sectorul naţional de securitate ci, în general, în societate. Conducătorul Instituţieia subliniat, în mod expres, că politica „resurselor umane” este foarte importantă şi, pe viitor, se va avea în vedere atragerea de specialişti şi experţi în cele mai diverse domenii: de la analiză economico-financiară la analiză strategică. Concomitent, va fi efectuată o contrabalansare a raportului între ofiţerii de informaţii şi securitate pe de o parte, şi cei care vor ocupă funcţii de ofiţeri analişti. „Fiind mereu preocupaţi ca ţara noastră să aibă o Structură de Informaţii cu capacităţi funcţionale şi operaţionale consolidate ale ofiţerilor SISrolul cărora este decisiv în acest proces ireversibil, titularii SIS îşi vor păstra, în continuare, statutul special şi, corespunzător, gradul special” – a punctat Mihai BALAN.

 

Strategia de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate, precum şi Planul de Acţiuni pentru anii 2014 – 2018 de implementare a Strategiei consemnate, au fost elaborate în scopul realizării prevederilor Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova, aprobată prin Legea nr. 112-XVI din 22 mai 2008, care stabileşte liniile directorii pentru securitatea naţională, valorile şi principiile generale ce urmează a fi protejate de stat, ameninţările, riscurile şi vulnerabilităţile cu impact asupra securităţii naţionale. De asemenea, necesitatea reformării Serviciului rezultă şi din prevederile Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.153 din 15 iulie 2011, precum şi alte documente de politici, care ţin de atribuţiile şi funcţiile Serviciului şi care au impulsionat decizia de a racorda competenţele SIS la rigorile societăţii democratice, ale statului de drept şi ale comunităţilor informative moderne.

 

„11” octombrie 2013