User menu

COMUNICAT DE PRESĂ

La 26 septembrie curent, a avut loc prima şedinţă a Comisiei Naţionale pentru elaborarea Strategiei de modernizare a Serviciului de Informaţii şi Securitate al RM, în componenţa căreea sunt incluşi conducători ai autorităţilor publice centrale, experţi în probleme de securitate din cadrul societăţii civile.

 

Dl Alexei BARBĂNEAGRĂ, preşedinte al Comisiei, secretar al Consiliului Suprem de Securitate, a evidenţiat imperativul reformării sectorului naţional de securitate, în contextul realizării Concepţiei şi Strategiei securităţii naţionale, reformării sectorului militar şi de securitate  al Republicii Moldova. Domnia sa a accentuat importanţa modernizării SIS, în conformitate cu cerinţele procesului de asigurare a securităţii statului, necesitatea garantării principiilor statului de drept, sporirii  aportului statului moldovenesc în consolidarea arhitecturii regionale şi europene de securitate.

 

La rîndul său, dl Valentin DEDIU, vicepreşedinte al Comisiei, director adjunct al SIS, a specificat că evoluţiile  ameninţărilor şi riscurilor de securitate naţională şi generală obligă modificări  conceptuale, de strategie, tactică şi management instituţional pentru a garanta   interesele naţionale de securitate, contribui eficient la asigurarea siguranţei cetăţeanului şi societăţii. Totodată, unul din obiectivele procesului iniţiat constituie intensificarea participării SIS la promovarea politicilor naţionale şi realizarea angajamentelor Republicii Moldova în domeniul de competenţă, alinierea  instituţiei la modelul serviciilor moderne de inteligenţă.

 

Membrii Comisiei au fost familiarizaţi privind etapa la care se află  procesul de modernizare a Serviciului, accentuîndu-se necesitatea perfecţionării cadrului normativ-legal de activitate, revizuirii politicilor instituţionale, consolidării capacităţii de interacţiune operaţională, responsabilizării şi asigurării independenţei SIS în realizarea activităţilor de competenţă.

 

Pe agenda de lucru au fost incluse chestiuni privind organizarea activităţii Comisiei Naţionale şi crearea grupului  interdepartamental  de experţi  care au drept sarcină elaborarea proiectului Strategiei de modernizare a SIS şi a Planului de acţiuni pentru implementarea ei, ambele documente urmează a fi prezentate Preşedintelui ţării.

 

Membrii Comisiei urmează să efectueze o vizită de documentare la Serviciul de Informaţii şi Securitate în vederea familiarizării pe principalele segmente de activitate funcţională pentru a fundamenta  propunerile şi sugestiile pe marginea proiectului de Strategie.

 

Următoarea şedinţă a Comisiei va avea loc la 15 octombrie curent.

 

28 septembrie 2012