User menu

Elaborarea politicii de stat în domeniul semnăturii electronice

Cadrul normativ

 1. Legea nr.91 din 29.05.2014 privind semnătură electronică şi documentul electronic

 2. Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 5 septembrie 2005 cu privire la la prestatorii de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice

 3. Regulamentul privind ordinea de aplicare a semnăturii electronice în documentele electronice ale autorităţilor publice

 4. Regulamentul privind acreditarea prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice, Condiţiile speciale de activitate a prestatorilor de servicii de certificare a cheilor publice, Regulamentul prestatorului de servicii de certificare de nivel superiorNormele tehnice în domeniul semnăturii electronice

 5. Normele tehnice în domeniul semnăturii electronice

 6. Regulamentul de soluţionare a situaţiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii electronice

 

 

Modele de documente

 1. Modelul cererii de certificare a cheii publice

 2. Modelul cererii de certificare a cheii publice sub formă de document electronic

 3. Modelul cererii de suspendare a valabilităţii certificatului cheii publice a prestatorului de servicii de certificare

 4. Modelul cererii de restabilire a valabilităţii certificatului cheii publice a prestatorului de servicii de certificare

 5. Modelul cererii de revocare a certificatului cheii publice a prestatorului de servicii de certificare

 6. Modelul cererii de confirmare a autenticităţii şi valabilităţii certificatului cheii publice a prestatorului de servicii de certificare