User menu

Efectuarea acreditării prestatorilor de servicii de certificare şi asigurarea ţinerii, actualizării şi accesului public la datele Registrului de evidenţă a prestatorilor de servicii de certificare

Prestatorul de servicii de certificare de nivel superior

 

Denumirea autorităţii publice/ Denumirea prestatorului de servicii de certificare

Sursa certificatului

Certificatele cheilor publice eliberate

Adresă juridică

Contacte

Serviciul de Informaţii şi Securitate

http://pki.sis.md

 

RootCA SIS 2

RootCA SIS 1

Republica Moldova mun. Chişinău, MD-2033, bd. Ştefan cel Mare 166.

http://sis.md

http://pki.sis.md

sis@sis.md

pki@sis.md

 

 

Prestatorii de servicii de certificare acreditaţi

 

Denumirea autorităţii publice/ Denumirea prestatorului de servicii de certificare

Sursa certificatului

Certificatele cheilor publice eliberate

Adresă juridică

Contacte

Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale”

http://pki.sis.md

 

MoldSign AdvCA 1

MoldSign QCA 1

MoldSign Mobile eID1

MoldovaGovCA 1

MoldSignCA 1

MoldSign OCSP 1

MoldSign TSA 1

MoldSign Mobile eID2

Republica Moldova, mun. Chişinău, MD-2033, Piaţa Mării Adunări Naţionale, 1

http://cts.md

http://pki.cts.md

cts@cts.md

 

 

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”

http://pki.sis.md

 

Registru Qualified CA

Registru CA

Registru CA OCSP 1

Registru CA TSA

Republica Moldova, mun. Chişinău, MD-2012, str. A. Puşkin, 42

http://registru.md

registru@registru.md

 

Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”

http://pki.sis.md

 

Fiscservinform QCA

Republica Moldova, mun. Chişinău, MD-2005, str. Constantin Tănase 6

http://fiscservinform.md

fiscservinform@fsi.fisc.md