User menu

Detaşamentul cu Destinaţie Specială „Alfa”

Actul de naştere al Detaşamentului cu destinaţie specială „Alfa” al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este consemnat la data de 4 iunie 1992, când evoluţia evenimentelor din anii 90 dictau necesitatea constituirii, pentru prima dată în istoria statului suveran – Republica Moldova, a unei subunităţi destinate luptei împotriva acţiunilor teroriste, extremiste şi de altă natură ce prezintă pericol pentru securitatea naţională.

 

Un scurt bilanţ relevă faptul că în acea perioadă ţara noastră era implicată în reglementarea unui conflict militar, subdiviziunea fiind mandatată: de a reţine în flagrant rezidenţii străini ce desfăşoară activitatea de spionaj pe teritoriul Republicii Moldova; de a curma activităţi delicvente ale persoanelor înarmate şi ale grupărilor criminale organizate; de a elibera ostatici capturaţi (sedii/reşedinţe/localuri, autobuse, vagoane de cale ferată, aeronave); de a participa la măsuri şi acţiuni de asigurare a securităţii oamenilor de stat şi publici din alte ţări în perioada şederii acestora pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Pe parcursul anilor, subunitatea a fost supusă unor restructurări, fiindu-i-se trasate noi sarcini şi atribuţii de bază, în conformitate cu Regulamentul Detaşamentului cu destinaţie specială „Alfa” al SIS. Prin urmare, ofiţerii Detaşamentului sunt antrenaţi zi de zi în diverse misiuni specifice, menite să asigure siguranţa fiecărui cetăţean al Republicii Moldova – activităţi imposibile de realizat fără o condiţie fizică excelentă, stare morală şi momente psihologice ce ar corespunde situaţiilor de forţă-majoră.

 

Profilul unui membru al Detaşamentului „ALFA” presupune în mod obligatoriu realizarea sistematică a pregătirii fizice, prin antrenamente de un caracter intransigent la diverse probe sportive şi de luptă. Aceste forţe îşi bazează puterea pe rapiditatea şi înţelegerea mediului de acţiune, inteligenţă, ingeniozitate, mobilitate, flexibilitate, precum şi tactica corectă elaborată şi transpusă în fapt, fiind capabili să intervină prompt şi eficient într-o eventuală  situaţie de criză.

 

Deşi parcursul istoric al Detaşamentului cu destinaţie specială „Alfa” al SIS este de 20 de ani, schimbul de experienţă realizat în cadrul aplicaţiilor comune cu alte structuri specializate în combaterea terorismului, cât şi participarea la diferite cantonamente regionale, oferă posibilitatea de a acumula informaţii necesare perfecţionării măiestriei profesionale.

 

Actualmente, efectivul Detaşamentului îşi exercită pe deplin obligaţiunile de serviciu în timpul misiunilor speciale, majoritatea cu risc sporit asupra vieţii. Devotamentul, curajul şi profesionalismul fiecărui ofiţer de informaţii în parte, precum şi acceptarea situaţiei de a fi un erou invizibil sunt doar câteva repere ale biografiei-standard a unui ofiţer de elită antitero al Detaşamentului cu destinaţie specială „Alfa”.

 

Sarcinile şi atribuţiile de bază ale Detaşamentului cu destinaţie specială „Alfa” sunt:

 

- combaterea terorismului pe teritoriul Republicii Moldova, localizarea şi curmarea actelor de terorism împotriva cetăţenilor ei aflaţi peste hotare;

 

- curmarea activităţii ilegale ale persoanelor înarmate şi grupărilor criminale organizate, eliberarea ostaticilor capturaţi;

 

- depistarea, descoperirea şi dezamorsarea dispozitivelor explozibile, utilizate de către elementele criminale la săvârşirea actelor de terorism;

 

- participarea la măsurile de stabilire şi menţinere a regimului constituţional în timpul situaţiilor excepţionale şi de război; menţinerea în securitate a vieţii Preşedintelui Republicii Moldova; în conformitate cu indicaţiile Preşedintelui RM, participarea la menţinerea în securitate a vieţii demnitarilor aflaţi în funcţiile supreme ale statului în această perioadă;

 

- participarea la măsuri de securitate a demnitarilor de stat şi activiştilor civili străini în perioada aflării pe teritoriul RM;

 

- reţinerea criminalilor deosebit de periculoşi care se află în căutare;

 

- escortarea mărfurilor de valoare care au însemnătate de stat.