User menu

Vitalie PÎRLOG

Data nașterii: 28 iulie 1974
Locul nașterii: or. Nisporeni, Republica Moldova
Studii:
2011 – 2013 Universitatea Academiei de Științe, Republica Moldova, studii doctorale, doctor în drept
1999 Stagiu de practică: Studii francofone, Institut des Hautes Études Francophones, IHEF, Paris, Chamarande, France;
1992 – 1997 Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Departamentul Drept, licențiat în drept.
Activitatea profesională:
2017, decembrie, Director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ales prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 291, din 21 decembrie 2017;
2017 – prezent Membru, ulterior Președinte al Comisiei pentru Controlul Fișierelor în cadrul Interpol;
2014 – 2017 Președinte al Curții de Arbitraj a Republicii Moldova din cadrul Agenției pentru Protecția Investitorilor;
2013 –2017 Șef al Biroului Asociat de Avocați ,,MGS Legal Consulting”, avocat;
2009 – 2017 Președinte al Organizației nonguvernamentale ,,Alianța pentru Justiție și Drepturile Omului”;
2009, septembrie, Prim-ministru interimar al Republicii Moldova;
2008 – 2009 Membru al Comisiei pentru elaborarea Strategiei de Securitate Națională a Republicii Moldova;
2008 – 2009 Membru al Consiliului de Coordonare a Activității Delegațiilor Republicii Moldova în cadrul Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite și structurilor sale subsidiare;
2007 – 2009 Vice-președinte al Comisiei Naționale pentru elaborarea rapoartelor inițiale și periodice privind implementarea convențiilor internaționale în vigoare pentru Republica Moldova;
2007 – 2009 Președinte al Grupului de lucru interministerial pentru monitorizarea implementării Programului Comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei privind sporirea independenței, transparenței și eficienței justiției în Republica Moldova pentru 2006 – 2009;
2006 – 2009 Ministru al Justiției al Republicii Moldova;
2006 – 2009 Membru al Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova;
2006 – 2009 Președinte al Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lângă Președintele Republicii Moldova;
2006 – 2009 Membru al diferitor comisii specializate și grupuri de lucru pe probleme de integrare europeană, monitorizare a fluxului de investiții străine, asistență externă, negocieri și consultări colective, coordonarea acțiunilor privind contracararea crimei organizate și corupției
2008 – 2009 Vice-președinte al Consiliului Centrului Coordonator de Adaptare Socială a Persoanelor Eliberate din Locurile de Detenție
2005 – 2006 Președinte al Consiliului Consultativ al Direcției Agent Guvernamental;
2003 – 2009 Membru, ulterior președinte al Comisiei Guvernamentale Permanente pentru organizarea executării hotărârilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova;
2001 – 2006 Reprezentant Guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Director al Direcției Generale Relații Internaționale și Integrare Europeană a Ministerului Justiției Republicii Moldova;
2001 Director adjunct al Direcției Agent Guvernamental și Relații Internaționale a Ministerului Justiției;
2001 – 2006 Membru al diferitor comitete specializate în protecția drepturilor omului în cadrul Consiliului Europei;
2000 – 2002 Membru al Comisiei interdepartamentale de combatere a narcomaniei şi narcobusinessului;
1997 – 2001 Consultant principal, Aparatul Președintelui Republicii Moldova, Serviciul Documentare al Președintelui;
1993 – 1997 Consultant juridic în cadrul unei companii private.
Cercetări științifice și publicații științifico-metodice:
Şase articole științifice publicate în reviste naționale de jurisprudență și în materialele conferințelor internaționale;
Două articole în calitate de co-autor al compendiului pe cauze civile.
Limbi străine: franceza, engleza, rusa.