User menu

Alexandru BALTAGA

În 1996 a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de filologie rusă. A urmat cursurile la Centrul de studii postuniversitare, specializarea Filologie engleză, Universitatea de Stat din Moldova (1997-1999). În perioada 1999-2004 a absolvit Facultatea de drept la Universitatea de Stat din Moldova, este masterand în drept.

A fost numit în funcţia de director-adjunct prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, semnat la 14 octombrie 2015. Anterior, în perioada anilor 2000 - 2015 a deţinut funcţii în cadrul Aparatului Parlamentului Republicii Moldova, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Este colonel al SIS.

S-a născut la 22 august 1973 în oraşul Chişinău.