User menu

Petițiile și solicitările de informații, examinate de către SIS în 2017

Pe parcursul anului 2017, în adresa Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova au parvenit 557 petiţii, dintre care 46 au fost remise în format electronic. Din numărul total de petiţii, 441 au fost adresate de către persoane fizice, 77 de către persoane juridice, 12 cereri colective şi 27 anonime, care conform Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.25 din 17.09.2013 şi a prevederilor art.10 alin.(2) al Legii cu privire la petiţionare, nu sunt examinate. Din cele 557 de petiţii au fost studiate 551, celelalte fiind în proces de examinare.

Tematica problemelor abordate este diversă, cele mai multe, 121 de petiții au vizat măsura specială de investigaţii, și anume interceptarea convorbirilor telefonice.  Petiţiile au fost  examinate în conformitate cu prevederile art.24 alin.(2) și art.25 din Legea nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații, precum și art.7 alin.(1) lit.b ) și alin.2 lit.a) din Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informații.

 

Alte 77 de petiții au fost adresate în baza prevederilor Legii nr. 1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. Au fost soluţionate pozitiv 54 de petiţii, cetățenilor oferindu-li-se posibilitatea de a lua cunoștință cu dosarul personal al rudelor supuse represiunilor politice, fiindu-le prezentate copiile materialelor și certificatele de arhivă. Ulterior, petițiile au fost remise către Procuratura Generală, pentru a li se elibera certificate de reabilitare. Totodată, la  23 de petiționari li s-a comunicat oficial că, în privinţa persoanelor vizate în solicitările propriu-zise, Serviciul de Informații și Securitate nu dispune de informaţii. De menționat că, datele statistice indică o diminuare a numărului petițiilor pe acest subiect comparativ cu ultimii 3 ani, atunci când acesta depășea 160 de petiții.

Printre problemele abordate de petiționari se numără și neregulile din cadrul unităţilor militare ale Armatei Naţionale, cele ce țin de activitatea angajaţilor din sistemul justiţiei, organelor afacerilor interne, traficului de pasageri, precum și familiarizarea cu materialele care au stat la baza perfectării avizului privind neîndeplinirea condiţiilor stipulate în art.32 alin.(3) din Legea nr.245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secret de stat.

 

În anul 2017, Serviciul de Informații și Securitate a transmis în adresa entităților statului 68 de petiții, soluționarea cărora ține de competența acestora, conform prevederilor art.9 alin.1 din Legea nr.190-XIII din 19.07.1994. Astfel, 26 de petiții, cele mai multe, au fost direcționate către Procuratura Generală, 19 petiții remise în adresa Arhivei Naționale, câte 3 către Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne și 20 de petiții au fost redirecționate către 15 instituții ale statului.

 

Materialul integral poate fi accesat  pe pagina web oficială www.sis.md, la compartimentul TRANSPARENȚA/Rapoarte de activitate.

 

REMARCĂ:
Examinarea petiţiilor, precum şi primirea în audienţă a cetăţenilor s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare, Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.46-II din 17.02.1997 privind asigurarea dreptului cetăţenilor la petiţionare, Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr.208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova; nr.689 din 13.11.2009 cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor şi Ordinul Directorului SIS nr.33 din 31.03.2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de examinare şi executare a petiţiilor cetăţenilor adresate Serviciului.

 

07.02.2018