User menu

Nivelul de implementare a Strategiei de reformare instituţională pentru anii 2014-2018, discutat în cadrul Colegiul SIS

Astăzi, 30 iunie, a avut loc şedinţa Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate, prezidată de către dl Mihai Balan, director al SIS. Colegiul a examinat gradul de realizare a Planului instituțional de acțiuni privind implementarea Strategiei de reformare a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova pentru anii 2014-2018.


În cadrul reuniunii a fost făcută o retrospectivă a nivelului de implementare a Strategiei, care are scopul de a facilita dezvoltarea capacităţilor funcţionale şi de a consolida capabilităţile de reacţiei ale Serviciului.


Pentru a monitoriza gradul de implementare a Planului instituţional de acţiuni a fost realizată o evaluare amplă a procesului, prin generalizarea datelor de progres pentru perioada anilor 2014-2017 (semestrul I) şi contrapunerea acțiunilor desfășurate cu obiectivele Strategiei.


În temeiul rapoartelor audiate şi dezbaterilor pe marginea tematicii abordate, Colegiul a constatat o dinamică  a punerii în practică  a acțiunilor, activitatea fiind focusată pe realizarea următoarelor obiective generale: asigurarea independenţei în activitatea Serviciului, eficientizarea capacităţilor instituţionale în principalele domenii de activitate, responsabilizarea instituţiei în raport cu societatea şi consolidarea controlului democratic asupra acesteia.


Raportul grupului de evaluare a inclus spectrul de acţiuni întreprinse de către subdiviziuni în vederea eficientizării executării atribuţiilor SIS. În acest context, a fost evocată dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de cooperare cu serviciile speciale ale statelor partenere, dar şi semnarea unui şir de protocoale şi acorduri de colaborare cu autorităţile administraţiei publice. La fel, au fost enumerate proiectele de legi, elaborate şi promovate în  legislativ.


O atenţie deosebită a fost acordată optimizării managementului resurselor umane, care s-a materializat prin instituirea unui nou sistem de evaluare şi atestare a ofiţerilor de informaţii şi securitate, şi  crearea Serviciului de consiliere psihologică.


Alte realizări, ce vizează consolidarea componentei de securitate organizaţională, reprezintă sporirea nivelului de protecţie a informaţiilor şi a purtătorilor materiali de informaţii atribuite la secret de stat, aprobarea actelor normative departamentale privind verificarea integrităţii angajaţilor, precum şi  îmbunătăţirea controlului intern cu privire la respectarea cadrului legal şi a drepturilor şi libertăţilor omului în procesul de efectuare a măsurilor informative, contrainformative şi speciale de investigaţii.


De asemenea, a fost menţionată elaborarea de către Serviciu a Hărţii Riscurilor, care a permis formarea unei imagini de ansamblu asupra sectorului de securitate. Concomitent, a fost dezvoltat şi consolidat sectorul de analiză a informaţiilor, produsele analitice, zilnic, fiind puse la dispoziţia beneficiarilor legali.


Atitudine pro-activă în realizarea acţiunilor stipulate în Planul instituţional a demonstrat şi Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate al Serviciului. Astfel, s-a reuşit crearea și dotarea a câtorva laboratoare operative pentru desfăşurarea lecțiilor practice cu tehnică necesară. În vederea perfecţionării curriculumului de studii pentru audienţii Institutului şi asigurarea specializării pe profiluri a fost introdus un stagiu de inițiere în lucrul operativ și a fost extins timpul de practică pe palier operaţional.


Un element inovator reprezintă atragerea în procesul de instruire a experţilor în domeniul securităţii, inclusiv din exterior pentru formarea şi educarea unor generaţii de ofiţeri de informaţii, care să reprezinte o entitate dinamică, flexibilă şi adaptabilă provocărilor actuale.


Analizând eficienţa şi gradul de executare a Planului instituţional de reformare a Serviciului în perioada 2014-2017, Colegiul a constat şi unele rezerve în implementarea acestuia, fiind stabiliţi termeni pentru remedierea situaţiei.


Tot în cadrul şedinţei au fost audiate rapoartele a două direcţii teritoriale ale Serviciului, în special fiind enunţate carenţele ce diminuează randamentul activităţii subdiviziunilor.


30 iunie 2017