User menu

Riscurile în cadrul procesului apărării ordinii constituţionale, discutate la şedinţa Colegiului SIS

La 16 decembrie curent a avut loc şedinţa Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republica Moldova cu privire la rolul organizatoric şi coordonator al Direcţiei generale apărare a ordinii constituţionale în procesul asigurării ordinii constituţionale şi contracarării aspiraţiilor teroriste.

 

Protejarea ordinii constituţionale reprezintă sarcina strategică a Serviciului, nemijlocit a Direcţiei generale apărare a ordinii constituţionale, prin consacrarea valorilor fundamentale ale statului şi asigurarea intangibilă a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova.

 

Raportul Direcţiei generale apărare a ordinii constituţionale a inclus spectrul de acţiuni întreprinse de către ofiţerii de informaţii pe parcursul anilor 2014 şi 2015. În perioada de referinţă,  în cadrul Direcţiei au  fost adoptate decizii care au avut drept obiectiv sporirea rolul organizatoric şi coordonator al direcţiilor de profil din cadrul subunităţii. La fel, întru realizarea sarcinilor funcţionale ale subdiviziunii, activitatea a fost orientată spre aprofundarea şi diversificarea interacţiunii cu direcţiile operative ale Aparatului central şi ale celor teritoriale.

 

În cadrul Colegiului au fost abordate chestiuni ce vizează delimitarea coerentă a sectoarelor de activitate contrainformativă pe domeniul de competenţă a Direcţiei, inclusiv şi alte paliere operative ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, sub aspectul asigurării multilaterale a fluxului de informaţii privind principalele riscuri şi ameninţări la adresa ordinii si siguranţei constituţionale.

 

Astfel, pe parcursul perioadei supuse evaluării, în adresa direcţiilor teritoriale au fost expediate multiple avize şi orientări, care au generat impulsionarea lucrului cu agentura şi aprofundarea unor explorări investigative eficiente în cadrul semnalărilor şi a dosarelor speciale.

 

De asemenea, Direcţia şi-a concentrat eforturile în activizarea procesului informativ analitic, note tematice ample fiind remise periodic în adresa Preşedintelui ţării, Preşedintelui Parlamentului şi Primului-ministru, precum şi autorităţilor abilitate, în scopul informării şi dispunerii soluţionării aspectelor ce ţin de asigurarea securităţii naţionale în ansamblu şi a ordinii, si siguranţei constituţionale, în special.

 

În cadrul şedinţei Colegiului SIS au fost puse în discuţie riscurile ce atentează la integritatea şi suveranitatea teritorială a ţării, exprimate prin tendinţe autonomist-separatiste. Dezbaterile pe marginea problemelor abordate de către membrii Colegiului SIS au remarcat că mecanismul de organizare şi coordonare a activităţii operativ-investigative între Direcţie şi subunităţile instituţionale este unul funcţional, fiind adaptat continuu la noile cerinţe înaintate faţă de un serviciu modern de intelligence. Acest imperativ se înscrie şi în procesul complex de reformare a Serviciului, fapt stipulat în Strategia de reformare a SIS pentru perioada anilor 2014-2018, aprobată de către Paramentul Republicii Moldova la 10 octombrie 2013.

 

Totodată, Colegiul a constatat că în activitatea Direcţiei generale apărare a ordinii constituţionale sunt şi anumite carenţe care au fost consemnate în Hotărârea Colegiului, venind cu propuneri pentru soluţionarea acestora.

 

"17" decembrie 2015

Română