User menu

Deschiderea instituţiilor statului spre colaborare ar oferi posibilităţi de reacţionare promptă pe palierul de securitate naţională

Serviciul de Informaţii şi Securitate susţine necesitatea stringentă a detaşării ofiţerilor de informaţii în autorităţile publice  pentru îndeplinirea unor funcţii în interesul securităţii naţionale.  Acest imperativ a fost expus pe data de 07.12.2015 într-o scrisoare adresată Prim-ministrului în exerciţiu, Gheorghe Brega, precum şi în cadrul şedinţei speciale a plenului Parlamentului din 02 decembrie curent, urmare a constatării pericolelor şi vulnerabilităţilor în domeniile economic, social, în sistemul financiar-bancar, energetic, bugetar etc..

 

Astfel, în scopul sporirii capacităţilor de anticipare, de obţinere la timp a informaţiilor, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare (Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 753 din 23.12.1999 şi Legea privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate nr. 170 din 19.07.2007), ofiţerii SIS urmează să întreprindă în instituţiile detaşate un şir de măsuri orientate spre descoperirea, prevenirea şi contracararea acţiunilor care ar periclita securitatea de stat, publică şi a persoanei. La fel, aceştia vor acorda sprijin conducătorilor instituţiilor în  exercitarea controlului privind asigurarea păstrării şi prevenirii scurgerii informaţiilor ce constituie secret de stat şi altor informaţii  importante pentru stat, prevenirea şi contracararea elementelor de corupţie din instituţii, în limita competenţei.

 

Deşi asemenea solicitări au fost expediate de către SIS şi anterior,  conducătorii organelor de stat se opun iniţiativei Serviciului de a detaşa ofiţeri de informaţii sau oferă funcţii fără acces la informaţii şi fără posibilităţi de reacţionare, în condiţiile când trebuie să intervină pe palierul de securitate naţională.

 

În scrisorile expediate, Serviciul de Informaţii şi Securitate a solicitat sprijinul următoarelor autorităţi de stat:

 

1. Banca Naţională a Moldovei

2. Ministerul Finanţelor

3. Serviciul Vamal

4. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

5. Ministerul Economiei

6. Agenţia Medicamentului

7. Compania Naţională de Asigurări în Medicină

8. Centrul Naţional Anticorupţie (teste de integritate, contracararea spălării banilor şi a finanţării terorismului, conform competenţei)

9. Inspectoratul General de Poliţie

10. Departamentul Poliţiei de Frontieră

11. Biroul Migraţie şi Azil

12. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

13. Agenţia pentru Intervenţii şi Plăţi în Agricultură

14. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

15. Academia de Ştiinţe a Moldovei

16. ÎS „Moldtelecom”

17. SA „Moldovagaz”

 

"08" decembrie 2015

Română