User menu

Licitaţie publică nr.18/00673

1.1.  Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:  SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
1.2.  Obiectul achiziţiei:  Lucrări de reparație a imobilului Serviciului din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166, mun. Chișinău
1.3.  Numărul procedurii:  18/00673
1.4.  Tipul obiectului de achiziţie:  Licitație Publică
1.5.  Codul CPV:  45000000-7
1.6.  Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:  16 din 23.02.2018
1.7.  Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:  Buget propriu
1.8.  Administratorul alocaţiilor bugetare:  SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
1.9.  Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:  Nu se utilizează
1.10.  Denumirea cumpărătorului:  SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
1.11.  Destinatarul:  SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
1.12.  Limba de comunicare:  De stat
1.13.  Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: 

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 166
Tel: 022239391
Fax: 022242018
E-mail: dtm_sis@sis.md
Persoana de contact: SIS