User menu

Licitație publică nr. 17/04956

1.1.  Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:  SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
1.2.  Obiectul achiziţiei:  Modul de securitate hardware (Hardware Security Module)
1.3.  Numărul procedurii:  17/04956
1.4.  Tipul obiectului de achiziţie:  Licitaţie publică
1.5.  Codul CPV:  30000000-9
1.6.  Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:  3 din 09.01.2018
1.7.  Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:  Buget propriu
1.8.  Administratorul alocaţiilor bugetare:  Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
1.9.  Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:  Nu se utilizează
1.10.  Denumirea cumpărătorului:  Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
1.11.  Destinatarul: Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
1.12.  Limba de comunicare:  De stat

1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este:
Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 166; www.sis.md
Tel: 022239391
Fax: 022242018
E-mail: dtm_sis@sis.md
Persoana de contact: SIS