User menu

Licitaţia publică Nr. 16/00226

Cerere a oferţelor de preţuri Nr. 16/00226

 

Autoritatea contractantă

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

AL REPUB­LICII MOLDOVA

Adresa

Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd. 166

Telefon/fax

022239391

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

SIS

Obiectul achiziţiei

Coolere, apa pentru coolere, apă îmbuteliată pentru anul 2016

Cod CPV

31141000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd. 166

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini

De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca

Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

Cont trezorerial

3359502

Termenul de depunere a ofertelor

05.02.2016 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

05.02.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziţie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10783679