User menu

Licitaţia publică Nr. 16/00116

Licitaţie publică Nr. 16/00116

 

Autoritatea contractantă

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA

Adresa

Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfint 166

Telefon/fax

022239391

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

SIS

Obiectul achiziţiei

Achiziţionarea rechizitelor de birou şi materialelor poligrafice

Cod CPV

30192000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfint 166

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfint 166

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini

De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie

200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare

440115101028501

Banca

Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat

Cont trezorerial

3359502

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare

461300000028501

Banca

Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat

Cont trezorerial

3359502

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare

461300000028501

Banca

Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat

Cont trezorerial

3359502

Termenul de depunere a ofertelor

03.02.2016 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

03.02.2016 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziţie: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=10607562