User menu

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04924

1.1.  Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:  SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
1.2.  Obiectul achiziţiei:  Achiziționarea  articolelor din sticlă, ceramică și metal pentru activități protocolare pentru anul  2018 (Repetat)
1.3.  Numărul procedurii:  17/04924
1.4.  Tipul obiectului de achiziţie:  Cerere a ofertelor de preţuri
1.5.  Codul CPV:  39298000-7
1.6.  Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:  104 din 29.12.2017
1.7.  Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:  Buget propriu
1.8.  Administratorul alocaţiilor bugetare:  Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
1.9.  Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:  Nu se utilizează
1.10.  Denumirea cumpărătorului:  Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
1.11.  Destinatarul:  Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
1.12.  Limba de comunicare:  De stat

1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este:
Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 166; www.sis.md
Tel: 022239391
Fax: 022242018
E-mail: dtm_sis@sis.md
Persoana de contact: SIS