User menu

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04022

1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea porților de acces (inclusiv instalarea) REPETAT
1.3. Numărul procedurii: 17/04022
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
1.5. Codul CPV: 44221310-1
1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: 90 din 10.11.2017
1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget propriu
1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: Nu se utilizează
1.10. Denumirea cumpărătorului: Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
1.11. Destinatarul: Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este:
Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 166; www.sis.md
Tel:  022239391
Fax: 022242018
E-mail: dtm_sis@sis.md
Persoana de contact: SIS