User menu

Activitatea Serviciului de Informaţii şi Securitate în anul 2016, discutată în cadrul şedinţei de bilanţ

Astăzi, 21 februarie, a avut loc şedinţa Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate în cadrul căreia a fost examinată activitatea instituţiei pe parcursul anului 2016 şi stabilite obiectivele şi priorităţile pentru anul curent. La eveniment au participat membrii Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova, Roman Boţan, preşedintele Comisiei, Octavian Grama, preşedintele subcomisiei care exercită control parlamentar asupra activităţii SIS şi Eremei Priseajniuc, consilier principal de stat al Prim-ministrului în domeniul combaterii corupţiei şi activităţii organelor de drept.

 

În alocuţiunea sa, Mihai Balan, directorul SIS, s-a referit la sarcinile asumate de către instituţie în anul 2016 şi măsurile speciale de competenţă funcţională ce au contribuit la asigurarea şi menţinerea securităţii de stat. Dumnealui a făcut o retrospectivă a nivelului de implementare a Strategiei de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate, care a facilitat dezvoltarea capacităţilor funcţionale şi a consolidat capabilităţile de reacţie ale Serviciului. Printre acestea au fost menţionate restructurarea şi revizuirea funcţionalităţilor tuturor segmentelor de activitate, consolidarea sectorului de analiză integrată, eficientizarea executării atribuţiilor în domeniile securităţii informaţionale, precum şi fortificarea capacităţilor de reacţie a Centrului Antiterorist al SIS prin atribuirea de competenţe operativ-investigative.

 

Un subiect aparte a fost acordat activităţii Serviciului pe palierul operaţional-analitic, orientată spre asigurarea beneficiarilor legali cu informaţii utile şi complexe, în termeni oportuni, pe principalele aspecte de insecuritate, însoţite de scenarii cu indicarea gradului de probabilitate şi a impactului asupra securităţii naţionale. Cele mai relevante au fost: subminarea integrităţii teritoriale, prevenirea manifestărilor radical-extremiste, combaterea migraţiei ilegale, contraspionajul, asigurarea contrainformativă a economiei naţionale, în special, a sectorului financiar-bancar, anihilarea vulnerabilităţilor şi incidentelor generate de criminalitatea cibernetică, minimalizarea influenţei negative a factorului extern în raport cu Republica Moldova.  În acest sens, în adresa autorităţilor publice centrale au fost expediate 1332 de informaţii şi sinteze specializate în materie de securitate: Preşedintelui Republicii Moldova – 235; Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova – 255; Guvernului Republicii Moldova  – 633; altor autorităţi – 209.

 

În perioada de referinţă, serviciul de intelligence în cooperare cu Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie şi alte organe de ocrotire a normelor de drept au realizat un şir de operaţiuni în vederea contracarării activităţilor criminale ce au prejudiciat interesele naţionale. Urmare a investigaţiilor realizate de către ofiţerii de informaţii şi securitate, organelor de drept şi celor de control le-au fost remise 911 materiale, ca rezultat au fost iniţiate 200 de dosare penale şi 127 de dosare speciale în cadrul SIS.

 

Subunităţile specializate ale SIS au executat 1056 interpelări informative din partea autorităţilor publice centrale. Au fost perfectate 4838 de avize de verificare a persoanelor în vederea acordării accesului la secretul de stat. De menţionat că a fost atestată o tendinţă evolutivă a scurgerii de informaţii secrete din cadrul autorităţilor publice, admisă de către persoane care dispun de dreptul de acces la secret de stat. La fel, au fost examinate 447 solicitări de avize consultative cu privire la verificarea candidaţilor şi titularilor la funcţii publice: judecători, procurori, funcţionari publici etc.

 

Directorul Serviciului a enumerat un şir de priorităţi ce urmează a fi puse în aplicare pe parcursul anului 2017. Unele care se impun în mod imperios vizează dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor instituţionale şi concentrarea maximă asupra sectoarelor de impact privind securitatea naţională, evaluarea cadrului normativ şi înaintarea propunerilor privind modificarea legislaţiei în scopul eliminării carenţelor în domeniul protecţiei secretului de stat, intensificarea cooperării pe segmentul protecţiei securităţii informaţionale şi cibernetice atât la nivel naţional, cât şi internaţional, dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de parteneriat cu serviciile speciale străine în contextul globalizării pericolelor la adresa securităţii naţionale şi regionale, eficientizarea managementului resurselor umane şi continuarea optimizării procesului de asigurare a integrităţii ofiţerilor de informaţii şi securitate.

 

Domnul Roman Boţan, preşedintele Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova şi domnul Octavian Grama, preşedintele subcomisiei control parlamentar au adresat efectivului de ofiţeri ai SIS mulţumiri pentru rezultatele înregistrate pe parcursul anului 2016. Dumnealor au reconfirmat susţinerea membrilor Comisiei şi subcomisiei privind necesitatea aprobării în legislativ a pachetului de legi ale SIS, ce ar conduce direct la eficientizarea funcţionării structurilor acestuia. La fel, parlamentarii şi-au exprimat dorinţa ca întrevederile dintre membrii Comisiei, subcomisiei de profil şi Serviciul de Informaţii şi Securitate să fie mult mai frecvente şi să poarte un caracter pragmatic, unde să fie puse în discuţie problemele de importanţă majoră pentru asigurarea securităţii de stat a Republicii Moldova, în condiţiile provocărilor existente la nivel intern, regional şi global.

 

La finele şedinţei, Colegiul a adoptat o hotărâre privind subiectele abordate, venind cu propuneri şi stabilind termeni de realizare a acestora.

 

 21.02.2017