User menu

Reprezentanţii unităților cu destinaţie specială, reuniţi în cadrul unui curs de instruire pe palier antiterorist

Serviciul de Informaţii şi Securitate a derulat un program de instruire antiteroristă pentru unităţile cu destinaţie  specială din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept.


Evenimentul a fost organizat şi desfăşurat de către Centrul Antiterorist al SIS de comun cu Institutul Naţional de Informaţii și Securitate „Bogdan  Întemeietorul Moldovei”, în perioada 26 – 30 iunie curent.


Instruirea a avut ca obiectiv familiarizarea cu factorii de risc și amenințările la adresa securității naționale, precum şi a celor ce influenţează dinamica mediului internaţional de securitate.


În timpul orelor de curs au fost abordate subiecte care relevă tendinţele evoluţiei fenomenului terorist şi noile tactici şi procedee aplicate de membrii entităţilor teroriste la comiterea atentatelor. Participanţii au căpătat cunoştinţe privind modificările  legislaţiei naţionale în domeniul luptei împotriva terorismului şi au fost instruiţi în domeniul managementului crizelor şi a protecţiei infrastructurii critice. Pe lângă orele teoretice, aceştia au mai desfăşurat şi activităţi practice.


Beneficiarii cursului au fost reprezentanţii unităților cu destinaţie specială  ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat şi Ministerului Justiţiei.


Serviciul de Informaţii şi Securitate îşi propune şi în continuare organizarea a diverse instruiri în vederea dezvoltării şi perfecţionării mecanismelor de cooperare şi interoperabilitate între organele statului,  în concordanţă cu nevoile şi cerinţele de pregătire ale personalului care execută misiuni de asigurare a securităţii naţionale.

 

03.07.2017